Mannspanelet

Digitalt privatliv

June 13, 2019

Dr Johnny Ryan vitnet nylig i det Amerikanske senatet angående GDRP og digitalt privatliv. Det er skremmende hvor mye av vårt digitale liv som blir sporet av de store teknologi-gigantene. Hva skjer om våre data kommer på avveie? Ingen er bedre enn Dr Ryan til å forklare dette.